Ons doel

Het doel van de stichting Amerongse Oogst is het stimuleren en faciliteren van kunst en cultuur in Amerongen. Hiermee wil de stichting een verbindende factor zijn voor alle inwoners van Amerongen.  Amerongse Oogst is opgericht in 2002 en bestaat daarmee al bijna 20 jaar.

Een van de bekendste projecten van de stichting is De Grietmarkt. Deze voor de regio belangrijke en populaire kunstmarkt wordt (onder normale omstandigheden) 2 keer per jaar georganiseerd. Inmiddels is dit evenement geen onderdeel meer van de stichting. Ook heeft de stichting in het verleden vele kunstexposities mogelijk gemaakt.

Om kunst en cultuur in Amerongen verder te ontwikkelen en de organisatie te professionaliseren is er een nieuwe bestuur aangesteld dat samen met uitvoerend kunstenaar, Jessica Benjamins, grote ambities heeft.

Voor wie we het doen

Iedereen is welkom, maar we richten ons vooral op de inwoners van Amerongen.

Natuurlijk staat de stichting open voor samenwerkingen.  Als het gaat om het volgen van lessen op jonge leeftijden zal het voornamelijk gaan om Amerongse kinderen maar natuurlijk zijn alle kinderen welkom. In vakanties zien we dat er ook veel kinderen uit de hele gemeente Utrechtse Heuvelrug het atelier weten te vinden.  Ook volwassenen komen uit de hele gemeente en volgen lessen of maken anderzijds gebruik van het atelier.

Voor activiteiten is het afhankelijk van de opzet van het soort activiteit. Bij de activiteiten die we organiseren zullen we proberen de inwoners te verbinden van jong tot oud, van beneden Amerongen tot boven Amerongen, allochtoon en autochtoon, kortom iedereen.

Voor het bevorderen van de kunst zullen we ondersteunend zijn voor de kunstenaars in het dorp Amerongen door ofwel expositiemogelijkheden te creëren of op andere manieren van samenwerken te vinden om kunstenaars te ondersteunen en zichtbaar te maken.